กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ข่าวโรงเรียน

ประกาศรร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง การประกวดราคาซื้อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง การประกวดราคาซื้อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...

สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ...

สอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ...

ประกาศรร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง การประกวดราคาซื้อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง การประกวดราคาซื้อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (...

ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


JPV Channel


OBEC TV


บรรยากาศโรงเรียน


ปฏิทินกิจกรรม


ผลงานนักเรียน


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ