กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ข่าวโรงเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ >>คลิกที่นี่<< ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. - สอบข้อเขียน ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี ช่วงเช้า เวลา 13.00 น. - สอบสัมภาษณ์ ...

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เก็บเงินระดมทรพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เวลา 08.00 - 10.00 น. ระดับชั้นมัธยมศ...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายชื่อผู้สมัครแข่งขัน จันทร์ประดิษฐ์นิทรรศน์ 60 


ปฏิทินกิจกรรม


ผลงานนักเรียน


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ