กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner

ข่าวโรงเรียน

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เก็บเงินระดมทรพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เวลา 08.00 - 10.00 น. ระดับชั้นมัธยมศ...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ...

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560         ด้วยโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มีความประสงค์จะรับผู้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 การรับสมัคร ผู้มีควา...

ผลงานนักเรียน


คนดีศรีจันทร์ประดิษฐ์ มีจิตอาสา


ปฏิทินกิจกรรม


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา