กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner

ข่าวโรงเรียน

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560         ด้วยโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มีความประสงค์จะรับผู้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 การรับสมัคร ผู้มีควา...

ตารางสอนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเงินอุดหนุน งบประมาณ 2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเงินอุดหนุน งบประมาณ 2560 

Urgently Required: 1 Native Speaker Requirements: - B.A. (Ed.)                       - Experienced in teaching English at least 1 ...

จำนวนการรับเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา


คนดีศรีจันทร์ประดิษฐ์ มีจิตอาสา


ปฏิทินกิจกรรม


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา