กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ชื่อ : นายสมพงษ์ พูลสวัสดิ์

เข้ารับตำแหน่ง : 20 มิถุนายน 2531
หมดวาระ : 02 พฤศจิกายน 2535
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวรรณ จันทร์เพ็ญ

เข้ารับตำแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2529
หมดวาระ : 20 มิถุนายน 2531
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธ์

เข้ารับตำแหน่ง : 01 พฤศจิกายน 2527
หมดวาระ : 25 พฤศจิกายน 2529
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายแสวง จารุภากร

เข้ารับตำแหน่ง : 14 สิงหาคม 2523
หมดวาระ : 31 ตุลาคม 2527
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางบุญช่วย กาญจนอักษร

เข้ารับตำแหน่ง : 08 สิงหาคม 2520
หมดวาระ : 14 สิงหาคม 2523
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวบุญศรี มุสิกานนท์

เข้ารับตำแหน่ง : 01 ธันวาคม 2511
หมดวาระ : 08 สิงหาคม 2520
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางระวาศ เจริญจันทร์แดง

เข้ารับตำแหน่ง : 16 กรกฎาคม 2506
หมดวาระ : 30 พฤศจิกายน 2511
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางนังคร คชะสุต

เข้ารับตำแหน่ง : 15 กุมภาพันธ์ 2499
หมดวาระ : 16 กรกฎาคม 2506
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ