กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ภาพกิจกรรม โครงการต้นกล้าอาสาจิตสาธรณะสู่ชุมชน

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเขตภาษีเจริญ ร่วมจัดโครงการต้นกล้าอาสาจิตสาธารณะสู่ชุมชน โดยมีนายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตภาษีเจร...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม วันเกียรติยศ นักเรียนชั้นม.3 และม.6

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดงานวันเกียรติยศ ให้กับนักเรียนชั้นม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาที่ผ่านมา และเพื่อได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ สถ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 62 ปี และผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่ง...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม วันตรุษจีน Chinese New Year 2561

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 256 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และภาษาจีน ณ ลานจันทร์กา...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากการสอบ Pre O-N...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET "เทคนิคการพิชิตข้อสอบด้วยทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์"

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มที่ 6 จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET "เทคนิคการพิชิตข้อสอบด้วยทักษะกระบวนการคิดวิเค...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม จันทร์ประดิษฐ์นิทรรศน์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ได้จัดงานจันทร์ประดิษฐ์นิทรรศน์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีการจัดนิทรร...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award 2017

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เข้ารับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award 2017 โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 19 มกราคม 2561 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม คณะครูเข้ารับรางวัลเกียรติบัตร เนื่องในงานวันครู

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร เนื่องในงานวันครู โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 62 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 16 ม...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม วันเกียรติยศครูดีศรีจันทร์ประดิษฐ์

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดงานวันเกียรติยศครูดีศรีจันทร์ประดิษฐ์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ทำประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมี นายธน...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ