กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ภาพกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 12 มกราคม 2561 ชมภาพกิจกรรม &g...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ค่ายวิชาการ (สายศิลป์) ระดับชั้น ม.5

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ (สายศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4-9 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม วันที่ 8-9 มกราคม 2561 ชมภาพกิจกรรม&nbs...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ค่ายวิชาการ (สายศิลป์) ระดับชั้น ม.4

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ (สายศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4-9 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 8-9 มกราคม 2561 ชมภาพกิจกรรม...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานการประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่&...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day)

คณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม บุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดย นายประกาศิต ยังคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม และ คณะผู้บริหาร เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม บุคลากรทางการศึกษาใน...

อ่านต่อ.. »ภาพกิจกรรม ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบ EIS เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม "Stop Bullying เลิฟแคร์ ไม่รังแกกัน"

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร และงานแนะแนว จัดกิจกรรมลดการใช้ความรุนแรงและรังแกกันในเยวชน "Stop Bullying เลิฟแคร์ ไม่รังแกกัน" ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนจันทร์ป...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 47 จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่คณะครูและบุคลากรทา...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ