กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner

ภาพกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา นักเรียน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ชมภาพกิจก...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร งานห้องสมุดโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อสงเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ชมภาพกิจก...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีประดับเข็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีประดับเข็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 27 กรกฎาคม...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานจันทร์กาน...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม Music Forward Zero Drug School Tour 2017

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร งานส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับบริษัท อนุร็อค เรคคอร์ด จัดกิจกรรม Music Forward Zero Drug School Tour 2017  "เยาวชนก้...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการคณะสี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม วันที่ 5 กรกฎาคม 256...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ชมภาพกิจกรรม >&g...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 4 กรกฎาคม 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<&l...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม นื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่ง...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา