กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ภาพกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกับ สน.ภาษีเจริญ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายจากการสูบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ ณ ลานจันทร์กานดา โรง...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ชมภาพกิจกรรมม >>คลิกที่นี่<< ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เด็กรักครู ครูรักเด็ก ตามรอยพ่อ" และ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เด็กรักครู ครูรักเด็ก ตามรอยพ่อ" และ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนทางวิชาชีพในสถานศึกษา ณ โรงเรียนจันทร์...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<< ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<< ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 แก่ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและป...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 19 เมษายน 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<&...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 19 เมษายน 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<< ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<< ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<< ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา