กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ภาพกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ชมภาพกิ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก สำนักเรียนคณะเขตบางแค กรุงเทพมหานคร สนามสอบวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อนำไปถวายวัดจันทร์ประดิษฐาราม เนื่องในวันลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม นักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำนักเรียนรักษาดินแดนและนักเรียนจิตอาสา  เข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนที่วัด...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ชมภ...

อ่านต่อ.. »ภาพกิจกรรม การประชุมตัดงบแผนปฏิบัติการ โครงการ ปี 2561

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการประชุมตัดงบแผนปฏิบัติการ โครงการ ปี 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ วันที่ 26 กันยายน 2560 ชมภาพกิจกรรรม >>คลิกที่นี่<< ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม มุทิตาคารวะ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม “มุทิตาคารวะ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม สืบสานตำนานธง เสริมส่งตำนานไทย

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะครูและบึคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานตำนานธง เสริมส่งตำนานไท...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ