กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ภาพกิจกรรม พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 4 กรกฎาคม 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<&l...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม นื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่ง...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ จัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหาย...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560  เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินงานจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียนเก่า โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่&...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้อำนวยการสุนิดา เดชะทัตตานนท์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 8 มิถุนายน 256...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ฉลาดรู้ทัน... เธอกับฉันปลอดภัย ครั้งที่ 9

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกับเขตภาษีเจริญ จัดกิจกรรมการออกให้บริการเชิงรุกพัฒนาการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา (ฉลาดรู้ทั...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ประกวดพานไหว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<< ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ส่งมอบงานคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดย คณะผู้บริหาร งานกิจการนักเรียนได้จัดให้มีพิธีส่งมอบงานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 มอบให้คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ชมภาพกิจ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ ผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดำเนินงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 5 มิถ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ