กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ประกาศรร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง การประกวดราคาซื้อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง การประกวดราคาซื้อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (...

อ่านต่อ.. »


ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ >>คลิกที่นี่<< ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. - สอบข้อเขียน ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี ช่วงเช้า เวลา 13.00 น. - สอบสัมภาษณ์ ...

อ่านต่อ.. »


กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เก็บเงินระดมทรพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เวลา 08.00 - 10.00 น. ระดับชั้นมัธยมศ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

อ่านต่อ.. »


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ...

อ่านต่อ.. »รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

        ด้วยโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มีความประสงค์จะรับผู้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 การรับสมัคร ผู้มีควา...

อ่านต่อ.. »


ตารางสอนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ