กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner


รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

        ด้วยโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มีความประสงค์จะรับผู้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 การรับสมัคร ผู้มีควา...

อ่านต่อ.. »


ตารางสอนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตารางสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเงินอุดหนุน งบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเงินอุดหนุน งบประมาณ 2560 

อ่านต่อ.. »


Urgently Required: 1 Native Speaker

Requirements: - B.A. (Ed.)                       - Experienced in teaching English at least 1 ...

อ่านต่อ.. »โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เปิดรับผู้ประกอบการร้านค้าเช้าพื้นที่จำหน่ายสินค้า

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เป็นศูนย์เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ จึงเปิดรับผู้ประกอบการร้านค้าเช้าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในวันที่ 28 มกราคม 2560 สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรี...

อ่านต่อ.. »


1 พ.ย. 59 จันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙...

อ่านต่อ.. »


1 พ.ย. 59 จันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรมนั่งสมาธิทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย...

อ่านต่อ.. »


28 ต.ค. 59 นศท. จันทร์ประดิษฐ์ ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์ และประจำส่วนอำนวยการ สพฐ. บำเพ็ญประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา