กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

25 ต.ค 59 จันทร์ประดิษฐ์จิตอาสา แจกโบว์ไว้ทุกข์แก่ประชาชน

ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมทำความดีแจกโบว์ไว้ทุกข์สีดำจำนวน ๔๐๐ ชิ้นแก่ประชาชน และข้าราชการ บุคคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ถวายเป็นพระราชกุศล...

อ่านต่อ.. »


จันทร์ประดิษฐ์ แจกโบว์ไว้ทุกข์แก่ประชาชนและชุมชน

คณะครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมนำโบว์ไว้ทุกข์ แจกประชาชนและชุมชนรอบวัดจันทร์ประดิษฐาราม เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ.. »


จันทร์ประดิษฐ์ ออกโรงทาน ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมนำก๋วยเตี๋ยวหมู และกาแฟเย็น ออกโรงทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทำความดีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร...

อ่านต่อ.. »


จันทร์ประดิษฐ์อาสา แจกอาหารและขนมแก่ประชาชน

หลังจากเสร็จพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช มีนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมมาแจกข้าวมันไก่และขนมของ สน.ภาษีเจริญ มาแจกบริเวณถนนราชดำเนิน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้รับคำชมจากประชา...

อ่านต่อ.. »


"จันทร์ประดิษฐ์" วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมทำดีถวายพระราชกุศล "พ่อหลวง" ร่วมทำความดีออกโรงทาน บริการน้ำดื่ม น้ำหวาน แจกพุทธศาสนิกชน

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมทำดีถวายพระราชกุศล "พ่อหลวง" ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูนักเรียน นักการภารโรง ร่วมทำความดีออกโรงทาน บริการน้ำดื่ม น้ำหวาน แจกพุ...

อ่านต่อ.. »


"จันทร์ประดิษฐ์" ทำกิจกรรมการแจกโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ทำกิจกรรมการแจกโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแจกชุมชนโดยรอบซอยเพชรเกษม ๔๘ และรองชลิต เกษทองนำไปมอบให้พระใบฎีก...

อ่านต่อ.. »


"จันทร์ประดิษฐ์" จัดกิจกรรมจัดทำโบว์ไว้ทุกข์แจกประชาชน

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กิจกรรมการจัดทำโบว์ไว้ทุกข์แจกประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมทำริบบิ้นดำแจกประชาชน

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมทำริบบิ้นดำแจกประชาชน เพื่อถวายอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ โดยการรวมใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และสมาคมศิษย์เ...

อ่านต่อ.. »


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ