กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการแข่งขันวาดภาพเนื่องในวันวิสาขบูชา

นายธวัชชชัย ชัยเพชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวาดภาพเนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ...

อ่านต่อ.. »


นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกและวันอัฏฐมีบูชา

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกและวันอัฏฐมีบูชา นางสาววันวิสา หมายเขา ม.4/1 และ นางสาวอรวรรณ แฝดสูงเนิน ม.4/9 ตัวแทนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันการประก...

อ่านต่อ.. »
จันทร์ประดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับ ChanPradittharam Wittayakom Marching Band

ท่านผู้อำนวยการธวัชชัย ชัยเพชระกุล และรองผู้อำนวยการคณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับChanPradittharam Wittayakom Marching Band ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Final Display Class B จากการประก...

อ่านต่อ.. »จันทร์ประดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล  ขำน้อย น.ส.สุวิมล  พรพนม น.ส.อัญญรัตน์ พลเลิศมงคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอ...

อ่านต่อ.. »


วงโยธวาทิต โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เข้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงเป็นประธานในพิธีสวดพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาและโพชฌังคปริตร ซึ่งยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไ...

อ่านต่อ.. »


"จันทร์ประดิษฐ์" แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเล่านิทาน

ผลการประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวทิยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่...

อ่านต่อ.. »


คุณแม่สมบัติ วิจิตรพนมศิลป์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวงโยธวาทิต

คุณแม่สมบัติ วิจิตรพนมศิลป์ เป็นตัวแทนของ คุณสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์ อุปนายกคนที่ 1  ของสมาคมศิษย์เก่าจ.ป.ว. ศิษย์เก่ารุ่นที่ 22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา