กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

จันทร์ประดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล  ขำน้อย น.ส.สุวิมล  พรพนม น.ส.อัญญรัตน์ พลเลิศมงคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอ...

อ่านต่อ.. »


วงโยธวาทิต โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เข้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงเป็นประธานในพิธีสวดพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาและโพชฌังคปริตร ซึ่งยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไ...

อ่านต่อ.. »


"จันทร์ประดิษฐ์" แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเล่านิทาน

ผลการประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวทิยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่...

อ่านต่อ.. »


คุณแม่สมบัติ วิจิตรพนมศิลป์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวงโยธวาทิต

คุณแม่สมบัติ วิจิตรพนมศิลป์ เป็นตัวแทนของ คุณสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์ อุปนายกคนที่ 1  ของสมาคมศิษย์เก่าจ.ป.ว. ศิษย์เก่ารุ่นที่ 22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ...

อ่านต่อ.. »


"จันทร์ประดิษฐ์" แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดักับ เด็กชาย กฤษราวุธ ยิ้มสมาน ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนระดับภาค คณะภาคสงฆ์ 1 จาก...

อ่านต่อ.. »
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-14.00 น. บิเวณชั้นล่าง อาคาร 1 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ...

อ่านต่อ.. »


ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรรณพร ฬานันท์ ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2558

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรรณพร ฬานันท์ นักเรียนชั้น ม.5/1  ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2558 ในพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา...

อ่านต่อ.. »


คณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเก่าโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเก่า โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน วันที่ 9 มิถุนายน 2558         ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ