กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
เป็นศูนย์เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
จึงเปิดรับผู้ประกอบการร้านค้าเช้าพื้นที่จำหน่ายสินค้า
ในวันที่ 28 มกราคม 2560
สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 - 20 มกราคม 2560 (ในเวลาราชการ)


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ