กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

Requirements: - B.A. (Ed.)

                      - Experienced in teaching English at least 1 year.

                      - Able to work full time (7:45 - 16:15)

                      - Salary 30,000 Bath ++

Contact : Phanit : 089-7955354

Email : pongpet@gmail.com

Foreign Language Department

Chanpradittharam Wittyakom School, Petkasem 48 Rd., Phasicharoen, BKK. 10160


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ