กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner

Requirements: - B.A. (Ed.)

                      - Experienced in teaching English at least 1 year.

                      - Able to work full time (7:45 - 16:15)

                      - Salary 30,000 Bath ++

Contact : Phanit : 089-7955354

Email : pongpet@gmail.com

Foreign Language Department

Chanpradittharam Wittyakom School, Petkasem 48 Rd., Phasicharoen, BKK. 10160


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา