กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นำโดยผู้อำนวยการ ผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดำเนินงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560
ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันที่ 5 มิถุนายน 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ