กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 2560
แก่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ 
วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา