กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นำโดยคณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะครูและบึคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น
เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานตำนานธง เสริมส่งตำนานไทย"
โดยจัดขึ้นเนื่องในวาระการฉลองครบรอบ 100 ปี
การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย
ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันที่ 6 กันยายน 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ