กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรม “มุทิตาคารวะ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและอำลานักเรียน
ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ