กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เก็บเงินระดมทรพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เวลา 08.00 - 10.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 เวลา 10.30 - 12.30 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 เวลา 13.30 - 15.00 น.

ตารางห้องพบครูที่ปรึกษา >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา