กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ