กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นำโดยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560
โดยปลูกฝังให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย