กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี

ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. - สอบข้อเขียน ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี

ช่วงเช้า เวลา 13.00 น. - สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา