กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี

ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. - สอบข้อเขียน ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี

ช่วงเช้า เวลา 13.00 น. - สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย