กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นำโดยคณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนัก
ถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์
จัดขึ้น ณ บริเวณลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา