กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นำโดยคณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนัก
ถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์
จัดขึ้น ณ บริเวณลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย