กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นำโดยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบ EIS
เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
วันที่ 7 ธันวาคม 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ