กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร เนื่องในงานวันครู
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 62
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2560

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ