กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอน
แบบบูรณาการด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education)
โดยได้รับเกียรติจากคณะครูโรงเรียนพุทธบูชามาเป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์
วันที่ 21 มีนาคม 2561

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย