กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู
ให้การต้อนรับและให้กำลังใจพร้อมคำแนะนำในการทำข้อสอบ
ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 31 มีนาคม 2561
ชมภาพกิจกรรม
>>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ