เมนูหลัก


กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร
และงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จัดกิจกรรม โครงการ Math One Back to School ปีที่ 9
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย