ความหมายของยุคก่อนประวัติศาสตร์

 

       ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยทั่วไปหมายถึงช่วงเวลาที่ไม่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ โดยมนุษย์ (ในบางครั้งหมายถึง ช่วงเวลาก่อนมีอารยธรรมมนุษย์) หรือ ยุคสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีสัญลักษณ์ หรือตัวอักษรใช้ในการจดบันทึกอย่างเป็นรูปธรรมถาวร ดังนั้น  การศึกษาประวัติศาสตร์ยุคนี้นักประวัติศาสตร์จึงใช้วิธีการวิเคราะห์ตีความจากวัตถุหลักฐานต่างๆที่ค้นพบทางโบราณคดี เช่น ภาพเขียนสีตามผนังถ้ำ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ โครงกระดูก ซากโบราณสถาน  เป็นต้น

 

 

มนุษย์ปักกิ่งพบที่ถ่ำแห่งหนึ่งในประเทศจีน

 

ซากเมืองโมเฮนโจ-ดาโร ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดี

เมื่อ 3,000-2,000ปีก่อนคริสตกาล

 

โครงกระดูกหญิงสาวชาวเยอรมันเหนือในหลุมฝังศพเมื่อศตวรรษที่ 5-6 ถูกค้นพบในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ    

  

ภาพวัวสีดำเขียนสีภายในถ้ำลาส์โกประเทศฝรั่งเศส 

ินตนาการยุคก่อนประวัติศาสตร์

 

 << back page >>        << next page >>