หน้าแรก

สนามแม่เหล็ก

สนามไฟฟ้า

โมเมนตัม

งานและพลังงาน

ผู้จัดทำระยะทางและการกระจัด

 

ใน ขณะที่เราเคลื่อนที่ เราจะเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ตลอดแนว เช่น ขณะเราขับรถยนต์ไป ตามท้องถนน เราจะเคลื่อนที่ผ่านถนน ถนนอาจเป็นทาง ตรง ทางโค้ง หรือหักเป็นมุมฉาก ระยะทางที่รถเคลื่อนที่อาจเป็นระยะทางตามตัว เลขที่ราบของการเคลื่อนที่ แต่หากบางครั้งเราจะพบว่า จุดปลายทางที่เราเดิน ทางห่างจากจุดต้นทางในแนวเส้นตรง หรือในแนวสายตาไม่มากนัก

 

ระยะทาง (distance) คือ ความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมด เป็นปริมาณสเกลาร์ คือ มีแต่ขนาดอย่างเดียว มีหน่วยเป็นเมตร โดยทั่วไปเราใช้สัญลักษณ์ S

การกระจัด (displacement) คือ เส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้น และจุดสุด ท้ายของการเคลื่อนที่เป็นปริมาณเวกเตอร์ คือ ต้องคำนึงถึงทิศทางด้วย มีหน่วยเป็นเมตร โดยทั่วไปเขียนแบบเว็กเตอร์เป็น S

 

ตัวอย่างที่ 1

ชาย คนหนึ่งเดินจาก ก ไป ข แล้วจาก ข ไป ค และไป ง

ชาย คนนี้จะได้ระยะทาง = 6 + 3 + 2 เมตร = 11 เมตร

ชาย คนนี้จะได้การกระจัด = 5 เมตร

 

ตัวอย่างที่ 2

ถ้า วัตถุเคลื่อนที่ จาก A ไป B ตามเส้นทาง S1 จะได้ ระยะทาง = S1, ระยะกระจัด = S3

ถ้า วัตถุเคลื่อนที่ จาก A ไป B ตามเส้นทาง S2 จะได้ ระยะทาง = S2, ระยะกระจัด = S3

ถ้า วัตถุเคลื่อนที่ จาก A ไป B ตามเส้นทาง S3 จะได้ ระยะทาง = S3, ระยะกระจัด = S3

ถ้า วัตถุเคลื่อนที่ จาก A ไป B ตามเส้นทาง S4 จะได้ ระยะทาง = S4, ระยะกระจัด = S3

การ กระจัดจึงมีค่าเท่ากับระยะทาง เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

ข้อมูลจาก : http://www.school.net.th/library/snet3/jee/distance/DISTANCE.HTM