กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Health and Physical Education Department

นางรัศมี วงษ์สมบัติ

Russamee Wongsombat

นางสาวปารุษา ดิษฐรักษ์

Parusa Dittharak

นายตนุภัทร ดิลกไพศาษสกุล

Tanupat Dilokpisarnsakul

นายณัฐวัช รักกันทำ

Nattawat Rakkantum

นายธานี รอดเจริญ

Tanee Rodcharoen

นายศุกรีย์ ยอหัน

Sukree Yorhun

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Chanpradittharam Wittayakhom School

Contacts

02 457 1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
admin@chanpradit.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์