สนับสนุนการเรียนการสอน
Teaching Support

นางสาววรุณรัตน์ จุฬารัตน์

Warunrat Jurarat

นายนวิทวัส หลินศรีวิเศษกุล

Nawitthawat Linsriwisetkul

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Chanpradittharam Wittayakhom School

Contacts

02 457 1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
admin@chanpradit.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์