IMG-LOGO

รายการประกวดและแข่งขัน


24-08-63 ระดับชาติ โรงเรียน เกียรติบัตรดีเด่น รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
24-08-63 ระดับชาติ โรงเรียน เหรียญทอง รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
18-08-63 ระดับชาติ โรงเรียน รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
10-08-63 ระดับชาติ โรงเรียน - องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม
08-08-63 ระดับชาติ ครู - เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ข และ ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
03-08-63 ระดับชาติ โรงเรียน - โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11
02-08-63 ระดับจังหวัด นักเรียน - นักเรียนกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)
02-08-63 ระดับภาค นักเรียน เหรียญทอง การประกวดผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563
31-07-63 ระดับชาติ นักเรียน - เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563
31-07-63 ระดับนานาชาติ นักเรียน Sliver Awards การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 50
18-07-63 ระดับชาติ โรงเรียน - ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
09-07-63 ระดับชาติ โรงเรียน รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล”
09-07-63 ระดับชาติ นักเรียน - รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
15-04-63 ระดับชาติ โรงเรียน รางวัลชมเชย โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “โรงเรียนหัวแข็ง”
09-07-63 ระดับนานาชาติ นักเรียน DIPLOMA WINNERS AN INTERNATIONAL CHILDREN’S ART COMPETITION
18-02-63 ระดับชาติ นักเรียน - รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2563
10-02-63 ระดับเขต นักเรียน ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลชิงถ้วยสโมสรกีฬาภาษีเจริญ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 2563
10-02-63 ระดับเขต นักเรียน รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลชิงถ้วยสโมสรกีฬาภาษีเจริญ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 2563
08-07-63 ระดับเขต นักเรียน รองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ "วันอาร์ตเดย์" ประจำปีการศึกษา 2562
30-01-63 ระดับชาติ โรงเรียน รางวัลที่ 1 สาขานโยบายและแผน
โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ENnovation School)
30-01-63 ระดับชาติ โรงเรียน รางวัลที่ 2 สาขาการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
และสาขานวัตกรรม โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ENnovation School)
24-01-63 ระดับโรงเรียน นักเรียน รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
24-01-63 ระดับภาค นักเรียน รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)