02-457-1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Integrity and Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Social Network

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตาม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Cart
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare