02-457-1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

“ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรู่คู่คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมทโลก เป้นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ”

นายสมภพ สิมัยนาม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางณนิรันดร์ คำไกร

Naniran Khamkrai

นางสาวจารุณี ฉิมเอนก

Jarunee Chimaneak

นางสาวพฤกษา เทียนกุล

Prueksa Teankul

นางสาวมาลาตี ศรีพวงผกาพันธุ์

Malatee Sripuangphakapan

นางสาวจิราภรณ์ กิจประเสริฐ

Jiraporn Kitprasert

นางสาวศิริรัตน์ สะริยานนท์พินิจ

Sirirat Sariyanonpinid

นางสาวประภัสสร สาธุรัตน์

Prapatsorn Saturat

นางสาวณฐมน ชยังกูรวรกุล

Natramon Chayanggoonwarakul

นายวริศ คงแย้ม

Warit Kongyam

นายณัฐพล สิงควัฒน์

Nathapol Singkawat

นางสาวรัตนาวดี ทองปาน

Rattanawadee Thongpan
Cart
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare